OFERTA

OPOMIAROWANIE URZĄDZENIA WOD-KAN I ARMATURA USŁUGI

 

Kategorie

CIEPŁOMIERZE
CIEPŁOMIERZE

Licznik ciepła (ciepłomierz) – całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplne [...]

PRZEPŁYWOMIERZE
PRZEPŁYWOMIERZE

Przepływomierz – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru strumienia objętości lub masy materii poruszającej się przez daną powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu.

SYSTEM ZDALNEGO ODCZYTU WSKAZAŃ LICZNIKÓW - AMR
SYSTEM ZDALNEGO ODCZYTU WSKAZAŃ LICZNIKÓW - AMR

Zaletą oferowanego systemu zdalnego odczytu wskazań jest jego modułowość i elastyczność. W systemie możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy, ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania. Zaczynając od systemu WALK-By można system modernizować [...]

WODOMIERZE
WODOMIERZE

Wodomierz – przyrząd służący do pomiaru objętości przepływającej przewodem wodociągowym wody. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m³ (metr sześcienny) lub (galon). Wodomierz pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę, dzięki czem [...]

Wszystkie produkty

Miernik wody irygacyjnej
Miernik wody irygacyjnej

Do pomiaru pobranych wód powierzchniowych zawierających niewielkie ilości zanieczyszczeń stałych.

Wodomierze hydrantowe
Wodomierze hydrantowe

Wodomierze przeznaczone do pomiaru wody pobieranej z hydrantu, wyposażone w szybkozłącza strażackie.

Wodomierze sprzężone (DN50-150)
Wodomierze sprzężone (DN50-150)

Wodomierz sprzężony to zestaw dwóch wodomierzy z zaworem sprężynowym, który zależnie od natężenia poboru wody steruje pracą wodomierza. Stosuje się je w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, przy niskim normalnym rozbiorze, gdzie [...]

System przedpłatowy do wodomierzy DN15-20
System przedpłatowy do wodomierzy DN15-20

System przedpłatowy do wodomierzy DN15-20 System przeznaczony jest do rozliczania zużycia wody na zasadzie płatności z góry za 6-cyfrowe kody, które pozwalają na zużycie określonej objętości wody. Po zużyciu zakupionej objętości wody zawór zam [...]

Ultrimis W – wodomierz ultradźwiękowy (DN15-32) R250-R800
Ultrimis W – wodomierz ultradźwiękowy (DN15-32) R250-R800

Wodomierze ultradźwiękowe zaprojektowano i wykonano zgodnie z najwyższymi standardami jakości, w standardowym wykonaniu są całkowicie wodoodporne i posiadają stopień ochrony IP68. Ze względu na konstrukcję komory pomiarowej są odporne na uderz [...]

SV-RTK wodomierz wolumetryczny (objętościowy)(DN15-40) R200-R400
SV-RTK wodomierz wolumetryczny (objętościowy)(DN15-40) R200-R400

Wodomierze wolumetryczne przeznaczone są do precyzyjnego pomiaru zużycia wody zimnej z wykorzystaniem tłoka obrotowego. Wodomierz standardowo przystosowany jest do integracji ze zdalnym systemem odczytu (AMR).

MP Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika (DN40-100)
MP Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika (DN40-100)

Wodomierz śrubowy z pionową osią wirnika jest konstrukcją stosowaną do pomiaru objętości wody przy dużych średnicach wodociągu.

MWN Wodomierze śrubowe z poziomią osią wirnika (DN40-500)
MWN Wodomierze śrubowe z poziomią osią wirnika (DN40-500)

Wodomierz śrubowy z poziomą osią wirnika jest podstawową konstrukcją stosowaną do pomiaru objętości wody przy dużych średnicach wodociągu.

WS-NKP wodomierze wielostrumieniowe suchobieżne (DN15-50) R100
WS-NKP wodomierze wielostrumieniowe suchobieżne (DN15-50) R100

Wodomierz WS jest konstrukcją stosowaną w opomiarowaniu domów jednorodzinnych i obiektów przemysłowych dla przepływów Q3 od 2,5 do 25,0 m3/h. Przystosowany do montażu nadajnika impulsów.

JS IMPERO+ wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne (DN50-100) R315; NK
JS IMPERO+ wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne (DN50-100) R315; NK

Wodomierz IMPERO jest przemysłowym wodomierzem jednostrumieniowym stosowanym w miejscach, gdzie ważna jest dokładność pomiaru z jednoczesnym wysokim przepływem Q3.

INVONIC H Ultradźwiękowy licznik ciepła i chłodu (DN15-50)
INVONIC H Ultradźwiękowy licznik ciepła i chłodu (DN15-50)

Invonic H jest rozdzielnym ciepłomierzem ultradźwiękowym z możliwością montażu przelicznika wprost na przetworniku.

FAUN Elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy
FAUN Elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy

Faun jest elektronicznym przelicznikiem współpracującym z mechanicznymi i ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu. Obsługuje dwa moduły komunikacyjne jednocześnie.