O NAS

KILKA SŁÓW O NASZEJ FIRMIE

Szczególnej uwadze Państwa polecamy działy:

Opomiarowanie wody, ciepła oraz asortymenty towarzyszące dla instalacji i sieci, w tym:

 • wodomierze: mieszkaniowe, blokowe, przemysłowe, sprzężone, hydrantowe, wolumetryczne, irygacyjne, ultradźwiękowe w klasach MID R100 – R800
 • ciepłomierze kompaktowe i rozdzielne, mechaniczne i ultradźwiękowe
 • podzielniki kosztów ogrzewania wraz z odczytem i rozliczeniem
 • montaż i organizacja procesu wtórnej legalizacji wodomierzy, ciepłomierzy
 • konsole wodomierzowe z zaworami odcinającymi i antyskażeniowymi
 • zawory antyskażeniowe ( izolatory przepływu )
 • zasuwy klinowe i odcinające, zawory zwrotne
 • przepustnice i zasuwy nożowe, zawory membranowe, motylowe, napędy
 • regulatory ( reduktory ) ciśnienia i przepływu wody w sieciach / instalacjach,
 • chloratory

Kanalizacja,separacja,oczyszczanie i pomiar ścieków, w tym:

 • separatory ropopochodnych, tłuszczu i skrobi
 • armatura kanalizacyjna, w tym: zasuwy burzowe ręczne i elektryczne ( także z pompą ), przepustnice i zasuwy/nożowe, zastawki, napędy, klapy zwrotne i końcowe
 • wpusty i odwodnienia liniowe (ABS, PP / tworzywo metaliczne, stal nierdzewna/kwasowa)
 • przepływomierze ścieków – elektromagnetyczne, ultradźwiękowe, pomiary on – line, montaże.

Narzędzia do prac ogólnobudowlanych, wod-kan i instalacyjnych, w tym:

 • urządzenia do lokalizacji nieszczelności, wycieków wody i gazu
 • elektronarzędzia ( młoty, gwintownice ręczne i stacjonarne, szlifierki, piły, wiertnice i wiertarki, urządzenia / przepycharki do czyszczenia kanalizacji, zamrażarki do rur
 • narzędzia akumulatorowe ( w tym 28 V )
 • kamery, systemy inspekcji telewizyjnej ciągów kanalizacyjnych, wentylacyjnych i kominów.

Pompy perystaltyczne i membranowe, w tym:

 • pompy perystaltyczne i membranowe dla przetwórstwa, przemysłu budowlanego, chemicznego pompy perystaltyczne ( samozasysające, spalinowe i elektryczne ) do wody brudnej i wykopów.

Zapraszamy na konsultacje i szkolenia z zakresu doboru, zastosowania, obsługi i eksploatacji oferowanych przez nas urządzeń. Wdzięczni będziemy za przesłane do nas  zapytania ofertowe i informacje o organizowanych przez Państwa przetargach lub w ich udziale, z zakresu asortymentowego naszej firmy.

Licząc na zainteresowanie przedstawioną ofertą zapraszamy do współpracy.

Nasze wieloletnie hasło przewodnie ” EKOLOGIA – EKONOMIA – BEZPIECZEŃSTWO „