KONTAKT

PIAS-KAN SP. Z O.O.

Al. Prymasa Tysiąclecia 78D
01-424 Warszawa

KRS 0000132964  Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy
XVI Wydział Gospodarczy kapitał 100 000 PLN
REGON 016350101
NIP 521-31-00-461  PL521-31-00-461

Prezes Zarządu:
mgr Mirosław Sawiak
e-mail: ms@piaskan.pl

Dyrektor ds. rozwoju i wdrożeń
Prokurent samoistny:
inż. Przemysław Sawiak
e-mail: przemyslaw.sawiak@piaskan.pl


Dział opomiarowania
Kierownik:
mgr Marcin Pijanka
e-mail: mp@piaskan.pl

 

Dział odczytów, rozliczeń i serwisów

kierownik:
mgr inż. Roman Zbojak
e-mail: roman.zbojak@piaskan.pl

 

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych:
Obsługa odczytów:
inż. Edward Grabowski
e-mail: edward.grabowski@piaskan.pl

 

Wydział handlu i robót wodociągowych
Kierownik:
mgr inż. Radosław Racki
e-mail: radoslaw.racki@piaskan.pl

 

Dział handlowy

p.o. kierownika:
Paweł Sawiak
e-mail: ps@piaskan.pl