USŁUGI

OPOMIAROWANIE URZĄDZENIA WOD-KAN I ARMATURA USŁUGI

W ofercie posiadamy liczne urządzenia sieciowe niezbędne do kompleksowego zaopatrzenia w wodę czy odbioru ścieków, takie jak:

  • Uzbrojenie odcinające
  • Uzbrojenie regulujące
  • Urządzenia oczyszczające
  • separatory i oczyszczalnie ścieków (2 – 200RLM)
  • Chloratory
  • Narzędzia ręczne, elektryczne, spalinowe i hydrauliczne niezbędne ekipom technicznym i montażowym
  • Pompy do wody czystej, brudnej, ścieków, wykopów, obiegowe i specjalnego przeznaczenia

 

KONTAKT Z NAMI