Wszystko CIEPŁOMIERZE

OPOMIAROWANIE URZĄDZENIA WOD-KAN I ARMATURA USŁUGI

 

Licznik ciepła (ciepłomierz) – całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI jest dżul (symbol J) równy 1wat · 1sekunda (watosekunda). Jest ona zbyt mała do użytku praktycznego, dlatego powszechnie używaną w rozliczeniach jednostką energii jest gigadżul [GJ].

INVONIC H Ultradźwiękowy licznik ciepła i chłodu (DN15-50)
INVONIC H Ultradźwiękowy licznik ciepła i chłodu (DN15-50)

Invonic H jest rozdzielnym ciepłomierzem ultradźwiękowym z możliwością montażu przelicznika wprost na przetworniku.

FAUN Elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy
FAUN Elektroniczny przelicznik do ciepłomierzy

Faun jest elektronicznym przelicznikiem współpracującym z mechanicznymi i ultradźwiękowymi przetwornikami przepływu. Obsługuje dwa moduły komunikacyjne jednocześnie.

ELF Ciepłomierz kompaktowy z przetwornikiem JS (DN15-20)
ELF Ciepłomierz kompaktowy z przetwornikiem JS (DN15-20)

Elf jest kompaktowym ciepłomierzem z mechanicznym przetwornikiem przepływu, szeroko stosowanym do pomiaru ciepła (chłodu) dostarczanego do lokalu. Wielkość Q3 wynosi od 0,6 do 2,5 m3/h.