Wszystko WODOMIERZE SKRZYDEŁKOWE

OPOMIAROWANIE URZĄDZENIA WOD-KAN I ARMATURA USŁUGI

 

Wodomierz – przyrząd służący do pomiaru objętości przepływającej przewodem wodociągowym wody.

Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m³ (metr sześcienny) lub (galon).

Wodomierz pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę, dzięki czemu jest możliwe ustalenie opłaty innej niż ryczałtowa. Wszystkie wodomierze posiadają tak zwany próg rozruchu, poniżej którego nie dokonują pomiaru wody, która przez nie przepływa.

WS-NKP wodomierze wielostrumieniowe suchobieżne (DN15-50) R100
WS-NKP wodomierze wielostrumieniowe suchobieżne (DN15-50) R100

Wodomierz WS jest konstrukcją stosowaną w opomiarowaniu domów jednorodzinnych i obiektów przemysłowych dla przepływów Q3 od 2,5 do 25,0 m3/h. Przystosowany do montażu nadajnika impulsów.

JS IMPERO+ wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne (DN50-100) R315; NK
JS IMPERO+ wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne (DN50-100) R315; NK

Wodomierz IMPERO jest przemysłowym wodomierzem jednostrumieniowym stosowanym w miejscach, gdzie ważna jest dokładność pomiaru z jednoczesnym wysokim przepływem Q3.

JS MASTER+ wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne (DN25-40) R100; R160; NK
JS MASTER+ wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne (DN25-40) R100; R160; NK

Wodomierz MASTER+ jest podstawową konstrukcją stosowaną w opomiarowaniu lokali użytkowych, domów jedno i wielorodzinnych dla przepływów Q3 od 6,3 do 16,0 m3/h. Przystosowany do montażu systemu zdalnego odczytu (AMR).

JS SMART+ wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne (DN15-20) R100; R160; NK
JS SMART+ wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne (DN15-20) R100; R160; NK

Wodomierz Smart+ jest podstawową konstrukcją stosowaną w opomiarowaniu lokali mieszkalnych, użytkowych i domów jednorodzinnych dla przepływów Q3 od 1,6 do 4,0 m3/h. Przystosowany do montażu systemu zdalnego odczytu (AMR).