Wszystko WODOMIERZE ULTRADŹWIĘKOWE

OPOMIAROWANIE URZĄDZENIA WOD-KAN I ARMATURA USŁUGI

 

Wodomierz – przyrząd służący do pomiaru objętości przepływającej przewodem wodociągowym wody.

Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m³ (metr sześcienny) lub (galon).

Wodomierz pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę, dzięki czemu jest możliwe ustalenie opłaty innej niż ryczałtowa. Wszystkie wodomierze posiadają tak zwany próg rozruchu, poniżej którego nie dokonują pomiaru wody, która przez nie przepływa.

Ultrimis W – wodomierz ultradźwiękowy (DN15-32) R250-R800
Ultrimis W – wodomierz ultradźwiękowy (DN15-32) R250-R800

Wodomierze ultradźwiękowe zaprojektowano i wykonano zgodnie z najwyższymi standardami jakości, w standardowym wykonaniu są całkowicie wodoodporne i posiadają stopień ochrony IP68. Ze względu na konstrukcję komory pomiarowej są odporne na uderz [...]