Wszystko WODOMIERZE ŚRUBOWE

OPOMIAROWANIE URZĄDZENIA WOD-KAN I ARMATURA USŁUGI

 

Wodomierz – przyrząd służący do pomiaru objętości przepływającej przewodem wodociągowym wody.

Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m³ (metr sześcienny) lub (galon).

Wodomierz pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę, dzięki czemu jest możliwe ustalenie opłaty innej niż ryczałtowa. Wszystkie wodomierze posiadają tak zwany próg rozruchu, poniżej którego nie dokonują pomiaru wody, która przez nie przepływa.

MP Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika (DN40-100)
MP Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika (DN40-100)

Wodomierz śrubowy z pionową osią wirnika jest konstrukcją stosowaną do pomiaru objętości wody przy dużych średnicach wodociągu.

MWN Wodomierze śrubowe z poziomią osią wirnika (DN40-500)
MWN Wodomierze śrubowe z poziomią osią wirnika (DN40-500)

Wodomierz śrubowy z poziomą osią wirnika jest podstawową konstrukcją stosowaną do pomiaru objętości wody przy dużych średnicach wodociągu.