Wszystko WODOMIERZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

OPOMIAROWANIE URZĄDZENIA WOD-KAN I ARMATURA USŁUGI

 

Wodomierz – przyrząd służący do pomiaru objętości przepływającej przewodem wodociągowym wody.

Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest m³ (metr sześcienny) lub (galon).

Wodomierz pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę, dzięki czemu jest możliwe ustalenie opłaty innej niż ryczałtowa. Wszystkie wodomierze posiadają tak zwany próg rozruchu, poniżej którego nie dokonują pomiaru wody, która przez nie przepływa.

Miernik wody irygacyjnej
Miernik wody irygacyjnej

Do pomiaru pobranych wód powierzchniowych zawierających niewielkie ilości zanieczyszczeń stałych.

Wodomierze hydrantowe
Wodomierze hydrantowe

Wodomierze przeznaczone do pomiaru wody pobieranej z hydrantu, wyposażone w szybkozłącza strażackie.

Wodomierze sprzężone (DN50-150)
Wodomierze sprzężone (DN50-150)

Wodomierz sprzężony to zestaw dwóch wodomierzy z zaworem sprężynowym, który zależnie od natężenia poboru wody steruje pracą wodomierza. Stosuje się je w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, przy niskim normalnym rozbiorze, gdzie [...]

System przedpłatowy do wodomierzy DN15-20
System przedpłatowy do wodomierzy DN15-20

System przedpłatowy do wodomierzy DN15-20 System przeznaczony jest do rozliczania zużycia wody na zasadzie płatności z góry za 6-cyfrowe kody, które pozwalają na zużycie określonej objętości wody. Po zużyciu zakupionej objętości wody zawór zam [...]

SV-RTK wodomierz wolumetryczny (objętościowy)(DN15-40) R200-R400
SV-RTK wodomierz wolumetryczny (objętościowy)(DN15-40) R200-R400

Wodomierze wolumetryczne przeznaczone są do precyzyjnego pomiaru zużycia wody zimnej z wykorzystaniem tłoka obrotowego. Wodomierz standardowo przystosowany jest do integracji ze zdalnym systemem odczytu (AMR).