Radiowy system odczytu wskazań liczników

OPOMIAROWANIE URZĄDZENIA WOD-KAN I ARMATURA USŁUGI

 

Zaletą oferowanego systemu zdalnego odczytu wskazań jest jego modułowość i elastyczność. W systemie możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy, ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania. Zaczynając od systemu WALK-By można system modernizować do w pełni automatycznego systemu stacjonarnego.

Opis

Zastosowanie

Do odczytu wskazań ciepłomierzy, wodomierzy i podzielników kosztów ciepła, zamontowanych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej bądź przemysłowych. Praca systemu w oparciu o protokół komunikacyjny wg PN -EN 13757 Wireless M-Bus, częstotliwość: 868 MHz, tryb odczytu – jednokierunkowy (Wireless M-Bus T1), tryb konfiguracji – dwukierunkowy. Możliwość konfiguracji częstości transmisji w zakresie wybranych dni i godzin. Dane przesyłane drogą radiową przez:

Wodomierze / ciepłomierze – numer seryjny, data odczytu, zużycie w m3/GJ/temp. w °C, historia wskazań 12 miesięcy, informacja o alarmach (przyłożenie magnesu, przepływ wsteczny, przepływ maksymalny, wyciek, niski poziom baterii).
Podzielniki – zapisanie stanów pomiarów miesięcznych z bieżącego okresu oraz ostatnich 11 miesięcy wstecz od aktualnej daty, zapisanie stanu pomiaru rocznego licząc do aktualnej daty, zapisanie stanów pomiarów z dwóch poprzednich rocznych okresów rozliczeniowych, zapisanie pomiarów średnich temperatur miesięcznych pomieszczenia (w odległości 1,5m od grzejnika na wysokości 0,75m) z okresu ostatnich 11 miesięcy od aktualnej daty.

Rodzaje odczytów:

INKASENCKI (walk by) – z dodatkową możliwością odczytu manualnego
STACJONARNY z wykorzystaniem koncentratorów

Cechy produktu

Odczyt danych za pomocą przenośnego terminalu bądź przez stacjonarną sieć automatycznego odczytu danych
Eliminacja możliwości wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim
Odczyt danych z urządzeń zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych
Układ sensorów optycznych pozwala na rozpoznanie kierunku przepływu (typ 04 – nie dotyczy)
Odczyt danych pomiarowych całkowicie odporny na wszelkie zakłócenia działaniem pola magnetycznego
Możliwość sygnalizacji alarmów (typ 04 – w ograniczonym zakresie)